Skip to content

Pärastlõuna poolprofessionaalsete muusikute radadel

Käesoleva nädala kolmapäeval sammusid Tartu Poistekoori lauljad Tartu Toomemäe jalamile, kus meid võõrustas Heino Elleri Muusikakooli kooridirigeerimise osakonna juhataja Küllike Joosing, rütmimuusika osakonna koordinaator Mariell Piisepa, kontserdikorralduse ja kommunikatsiooni spetsialist Taimi Sild ning haridustehnoloog Renee Trei.

Külaskäigu raames saime ülevaate Elleri koolist, õppimisvõimalustest kooli kolmes õppesuunas: klassikaline, rütmimuusika ja rahvamuusika; sisseastumiskatetest ning soovitustest muusiku karjääri valikul.

Lastemuusikakooli õppeperiood on üldiselt 7 aastat, Elleri Muusikakooli noorteosakonnas 9 aastat. Tartu Karlova Kooli koorikoolis õpivad õpilased solfedžot samuti 9 aastat ning seetõttu julgeisme vastu võtta väljakutse sooritada keskastme solfedžo vastuvõtu test. Õpetaja Mariell Piispea sõnul on solfedžo ja muusikateooria olulised eelkõige erialaõpinguid toetavate ainetena ning testi eesmärgiks on välja selgitada iga sisseastuja muusikalise kuulmise tase.
Kuigi vastuvõtul koosneb kirjalik test kolmest osast: (1) diktaat ja kuulamine, (2) muusikateoreetilised küsimused ja ülesanded, (3) intervallide ja akordide ehitamine ning lahendamine; siis ajapiirangu tõttu sooritasime nimetatust vaid esimese etapi.
Ülesannete sooritamine uues keskkonnas, ajapiiranguga ning uute juhendajate ja harjumatute helinäidetega osutus parajaks katsumuseks. Eksami läbi proovimine andis ausa tagasiside teadmistele aga ka käitumisele pingeolukorras. Võtame siit kaasa mitmed järeldused edasisteks tundideks ning vaheldusrikkad tegevused, millele tulevikus rõhku panna.

Heino Elleri nim. Muusikakool sai Euroopa Sotsiaalfondi abil 2018 aastal pea 200 000 € toetusraha soetamaks riist- ja tarkvara loomelaboriks. Projekti partneriteks oli lisaks vastutaja poolele ka Tartu Karlova Kool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ning Tartu Katoliku Hariduskeskus. Heli- ja visuaalkunsti loomelaboris saab lähtuvalt loometöö iseloomust ja grupi suurusest kasutada nelja erineva funktsionaalsusega ruumi. Loomelabori mahuka tarkvaraarsenali hulka kuuluvad iPad Pro’d, MacBook Pro’d, iMac, arvukalt helisalvestamise ja režii tarvikuid, elektroakustilise loomingu jaoks vajalikke instrumente ning tarvikuid aga ka luupimise ja noodistamise vahendeid.

Poistekoori lauljad said praktiliselt midi-klaveri ja Bandlab tarkvaraga luua omale meelepärase muusikapala. Näited on kuulatavad Tartu Poistekoori Instagrami voos.

Külaskäigu lõpetasime majatuuriga kooli sööklast läbi helistuudiote, saalide, noodikogu ja klassiruumide kuni Elleri puuni. Külaskäigust jääb mälestus just selle puu taustal.

Täname sisuka tuuri eest kõiki meiega tegelenud Elleri kooli töötajaskonda. Eriline tänu Küllike Joosingule meie võõrustamise eest. Soovime palju edu Eesti koorijuhtide kasvatamisel ning suunamisel. Usun, et leiame üsna pea teeedasisteks muusikaõpinguteks Elleris või mujal. Kindlasti saame olla saadikuteks ja rääkida saadud elamustest oma õpetajatele, klassiõdedele ja sõpradele.

Pilt: Taimi Sild

Jaga ka teistega: