tartu-poistekoor-sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtt Tartu Poistekoori

Ootame laulu- ja muusikahuvilisi poisse ning noormehi vanuses 11-25 eluaastat kandideerima Tartu Poistekoori. Ettelaulmised toimuvad Tartu Karlova Koolis 2. ja 7. septembril 2020 kell 18.00. Osalemiseks vajalik eelregistreerimine telefonil +372 58533825 või meiliaadressil Sander@tartupoistekoor.ee

Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi

Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2021/2022 õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.

Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 16. ja 17. veebruaril 2021 kell 18.00-19.30. Eelregistreerumine ei ole vajalik.

Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.

Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestlusel teada hiljemalt 5. märtsiks 2020.

Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada taotluse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi astumiseks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2020 e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu.

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool e-keskkonnas ARNO viie tööpäeva jooksul lapse Tartu Karlova Kooli Koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja.

Tartu Karlova Kooli Koorikooli vanematesse kooliastmetesse on vastuvõtt avatud vaid vabade kohtade olemasolul. Soovi korral saatke Taotlus Koorikooli Astumiseks aadressile Anneli.Traks@Karlova.Tartu.ee