Skip to content
tartu-poistekoor-sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi

Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2023/2024 õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.

Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 2023 veebruari lõpul. Vajalik on eelregistreerumine. Lingi registreerumiseks leiate hiljemalt 1. veebruaril aadressil www.karlova.tartu.ee

Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.

Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestlusel teada hiljemalt 2. märtsiks 2023.

Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada taotluse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi astumiseks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2020 e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu.

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool e-keskkonnas ARNO viie tööpäeva jooksul lapse Tartu Karlova Kooli Koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja.

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtu taotlusele esitab lapsevanem koolile hiljemalt 20.juuniks lapse koolivalmiduskaardi ning hiljemalt 1. septembriks ka lapse tervisekaardi.

Tartu Karlova Kooli Koorikooli vanematesse kooliastmetesse on vastuvõtt avatud vaid vabade kohtade olemasolul. Soovi korral saatke Taotlus Koorikooli Astumiseks aadressile Anneli.Traks@Karlova.Tartu.ee