Skip to content
tartu-poistekoori-koorikool

Koorikool

Tartu Karlova Kool kuulub meie linna vanimate koolide hulka. Meie juured ulatuvad 1875. aastal asutatud Pauline Jürgensi II Eraalgkooli asutamisaega. Hiljem on kooli nimetused ja aadressid muutunud. Alles 1925. aastal saime tööd jätkata Tartu Linna 5. Algkooli nime all praeguses koolihoones aadressil Lina 2. 1944.-1948. aastani nimetati kooli Tartu 5. Mittetäielikuks Keskkooliks, 1948.-1953. aastani Tartu Linna 5. Seitsmeaastaseks Kooliks, 1953.-1957. aastani Tartu Linna 7. Seitsmeaastaseks Kooliks. 1957. aasta 1. septembrist Tartu 7. Keskkooliks. 1960. aastal lõpetas kooli 1. lend. 1959/1960. õppeaastal viidi kooli sisse polütehniline tööõpetus ja avati ajaloo süvaklassid, 1967. aastal valmis kooli juurdeehitus, 1969/1970. õppeaastal võeti vastu esimesed poisid muusikaõpetuse süvaklassi ja meie koolist sai muusika ja ajaloo süvaõppega üldhariduslik keskkool. 1995. aasta 1. septembrist nimetati kool Tartu Karlova Gümnaasiumiks. 2013. aastast kannab kool nime Tartu Karlova Kool ning 2014. aastast avati Tartu Karlova Kooli koorikool.

Tänane Karlova Kool on kõigiti püüdnud jätkata vanu ja luua uusi traditsioone, millest ulatuslikumad on igakevadised aastapäevakontserdid Vanemuise kontserdimajas, kooride kontsertreisid, osavõtt konkurssidest ning kõikidest maakondlikest ja üleriigilistest laulupidudest. Regulaarse õppetegevuse osaks on muusikateooria tunnid, laulu- ja loovuslaagrid, spordilaagrid, kontserdid, konkursid, festivalid ja koostööprojektid. Igal hooajal telegeme ka audio- ja videosalvestuste loomisega, uusi tehnikaid õpime ja kogeme meistrikursuste, töötubade ning rahvusvaheliste projektide kaudu. Koolipere elab huvitavat ja täisverelist elu.

Tartu Karlova Kooli koorikooli eesmärgiks on siduda huvi- ja üldharidus terviklikuks lapsekeskseks haridussüsteemiks. Koostöö koorikooli ja üldhariduskooli vahel võimaldab õpilase koormuse optimaalsemat kavandamist, aitab efektiivsemalt korraldada õppetööd ja leida ühilduvaid õppevorme, mis vastastikusel mõjul toetavad lõppkokkuvõttes lapse terviklikku arengut. 

Koorikool annab võimaluse arendada laste ja noorte loomevõimeid, valmistada ette koorilauljaid, kes oskaksid orienteeruda noodipildis, erinevates muusikastiilides ning laulaksid täpse intonatsiooni ja arendatud vokaaltehnikaga.

Kogu õppeprotsessi läbib soov säilitada lastes rõõmu muusikast, leida igale õpilasele väljund eneseteostuseks muusika läbi ja õnnestumisrõõmu kogemiseks. Õnnestumisrõõm tekitab soovi teada rohkem, minna edasi, see loob võimaluse säilitada armastust muusika vastu kogu elu. Kõike seda ei ole võimalik kogeda ilma omapoolse panuse ja koduse toeta. Nii on iseenesestmõistetav, et koorikoolis õppides ja harjutades on vajalik säilitada tihe side õpilase, õpetaja ja lapsevanema vahel.

Ääretult oluline on mitte ainult äratada huvi muusika vastu, vaid arendada lastes ka neid eetilisi norme, mis tagavad inimese vaimset tervist kujundava helikeskkonna püsimise ühiskonnas. Koorikool on oma teeks valinud rõhuasetuse vaimulikule, rahva- ja kaasaegsete heliloojate loomingule, püüdes luua seeläbi tingimused laste vaimu- ja hingeelu arenguks.