Skip to content

Aasta koorijuht-muusikaõpetaja 2022 on Annelii Traks

5. veebruaril jagati Estonia kontserdisaalis Eesti Kooriühingu aastapreemiaid. Galal kuulutati välja koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiate saajad, keda oli ühtekokku 62 nominenti 12 kategoorias. Laureaatide valiku teostas Kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestisi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi. Mitmed tiitlisaajad pälvivad kultuurkapitali tunnustuspreemia. Kultuuriminister Piret Hartman andis üle kultuuriministeeriumi tänukirjad dirigentidele, kes on aasta jooksul saanud auhindu riigisisestel ja rahvusvahelistel konkurssidel.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja on Annelii Traks, kes töötab muusikaõpetaja-koorijuhina alates 1986. Aastast. Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaklasside ja 1992. Aastast Tartu Karlova Kooli kooriklasside õpetajana on ta andnud solfedžo, harmoonia, muusika ajaloo ja hääleseade tunde, juhatanud tüdrukute ja poiste mudilaskoore, J.Westholmi gümnaasiumi segakoori ja Tartu Poistekoori. Ta oli Tartu Karlova Gümnaasiumi muusika õppealajuhataja, aastast 2013 on Tartu Karlova Kooli Koorikooli juhataja. 1997. Aastast on Annelii Traks juhatanud kõikidel noorte ja üldlaulupidudel mudilaskoore. Annelii oli laulupidude “Ei ole üksi ükski maa”, “Alati teel” ja “Mina jään” mudilaskooride liigijuht. Maakondlikel laulupidudel on ta juhatanud mudilas- ja poistekoore. Ta on ka Eesti Kooriühingu mentor.

2022. Aasta on Annelii Traksile olinud Tartu Karlova Kooli poiste mudilaskoori ja Tartu Poistekoori dirigendina põnev ja väljakutseid pakkuv. Poistekoori lauljad osalesid Vanemuise teatri ooperites “Carmen” ja “Linda di Chamounix”. Balletis “Pähklipureja ehk Imeline jõuluöö” laulsid poisid koorios “Lumehelveste tants” üheteistkümnes etenduses. Koorid laulsid Eesti Vabariigi aastapäevakontserdil ERMis, Tartu Karlova Kooli aastapäevakontserdil Vanemuise kontserdimajas, mudilaskooride kevadkontserdil Tartu Ülikooli aulas, Tartu Poistekoori 60. Ja neidudekoori Kurekell 40. Sünnipäeva kontserdil Tartu Ülikooli aulas, haridusfestivali kontserdil Pauluse kirikus, jõulukontsertidel Salemi ja Peetri kirikutes. Pauluse kiriku jõulukontserdil esineti koos Tartu I Muusikakooli sümfoniettorkestriga.

Tartu Poistekoor osales ENLS ja EMLS laulupäeval “Kodulootus” Võrus, salvestas helistuudios ja Vanemuise kontserdimajas Raadio Elmar 25. Sünnipäevaks raadiojaama peatoimetaja ja koori vilistlase Andres Panksepa poolt kirjutatud teose “Topeltrõõm” ning osales WRC Rally Estonia 2022 avamisel Tartu Raekoja platsil. Poistekoori poisid said osa mitmepäevasest laulu- ja spordilaagrist talvel Otepääl ja suvel Voorel.

“Annelii Traks on tagasihoidlik, lihtne ja väga sõbralik. Temas on olemas hea koostööoskus ja selgus nõudmistes ning sihikindlus. Kõik need iseloomujooned on aidanud töös poistega edu saavutada. Tartu Poistekoor on aastate jooksul kasvatanud muusikaliselt haritud koorilauljaid ning on Eesti poistekooride üheks lipulaevaks.”
– dirigent Elo Üleoja

Annelii Traks on 2014 aastal nomineeritud tiitlile “Aasta tegu hariduses”.

“Annelii Traks on teinud oma tööd südamega, sooviga poiste laulueeldusi igakülgselt arendada, neid suure muusika juurde viia ja maailma üheskoos avastada. Annelii Traks on suutnud praeguste noorte meeste sisemaailma emotsionaalsemaks muuta, süstinud lauluarmastust, avardanud lauljate maailmavaadet ning palju muusikast tulenevat ilu, mida meenutada ning tulevikus oma lastele edasi anda.”
             – pikaaegne Tartu Poistekoori peadirigent Undel Kokk

Koorikooli juhina on Annelii Traks võtnud suuna siduda huviharidust ja ülharidust terviklikuks, lapsekeskseks haridussüsteemiks. Aktiivses koostöös koorikooli ja üldhariduskooli vahel on Annelii võimaldanud õpilase koormust optimaalsemalt kavandada, aidanud efektiivsemalt korraldada õppetööd, leida ühilduvaid õppevorme, mis vastastikusel mõjul toetavad lapse terviklikku arengut.

Õpetajana eristab Annelii Traksi läbiv soov säilitada lastes rõõm muusikast, leida igale õpilasele väljund eneseteostuseks muusika läbi ja õnnestumisrõõmu kogemiseks. Just viimane tekitab soovi teada rohkem, minna edasi. See loob võimaluse säilitada armastust muusika vastu kogu eluks.

Tartu Poistekoori dirigendina on Annelii toonud palju lapsi koorilaulu juurde. Tema eesmärgiks on kavakindlalt arendada laste ja noorte loomevõimed professionaalseks muusikaõppeks. Ääretult oluline on arendada poistes neid eetilisi norme, mis tagavad inimese vaimset tervist kujundava helikeskkonna püsimise ühiskonnas. Annelii on valinud rõhuasetuse vaimulikule, rahva- ja kaasaegsete heliloojate loomingule, püüdes luua seeläbi tingimused laste vaimu- ja hingeelu arenguks. Tartu Poistekoor on muusikaliseks kasvulavaks Eestimaa täiskasvanute kooridele, edendades kultuurielu, toetudes maailma kultuuripärandile ja Eesti kultuuritraditsioonidele.
“Annelii Traks on minu elus mänginud suurt rolli juba kooliajast saadik: kujundades muusikalist maitset, arendades loomevõimeid ja loovat mõtlemist, õpetanud eesmärgistada oma tegevust, luua toimivat koostööd ja kunstilist tunnetust.
Täna, juhendades koos Anneliiga Tartu Poistekoori imetlen igapäevasel tema võrratut oskust kollegiaalselt ja metoodiliselt juhendada poistekoori tööd. Olla suure tähega Õpetaja ning erudeeritud kaaslane muusikalistel ja ühiskonna-temaatilistel rännakutel.“ 
– Sander Tamm

Aasta koori tunnustuse pälvis sedapuhku kaks koori.
Kontsertkoorina sai selle tiitli Elleri tütarlastekoor, kes osales eelmisel aastal edukalt mitmel rahvusvahelisel koorikonkursil.
Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli ka I.N.T.A. segakoor, kes saavutas eelmisel aastal segakooride võistulaulmisel B-kategoorias esimese koha.

Aasta dirigendiks valiti Külli Kiivet, kes on üle-eestilise neidudekoori Leelo peadirigent, Tallinna ülikooli meeskoori dirigent, muusika- ja balletikooli hääleseadeõpetaja ja mudilaskoori dirigent, Eesti kooriühingu mentor ja mitmete kooride hääleseadja. Kiivet on ka järgmise noorte laulupeo «Püha on maa» neidudekooride liigidirigent. Samuti oli Kiivet mullu toimunud Eesti naislaulu seltsi ja Eesti meestelaulu seltsi ühislaulupäeva “Kodu(L)ootus” üks kunstilisi juhte.

Aasta noore dirigendi tiitli sai Ode Pürg – segakoori Huik! ja kammernaiskoori Musamari dirigent. Mõlemal kooril oli mullu ktiivne kontserttegevus, esineti ka edukalt rahvusvahelistel koorikonkurssidel. Samuti oli Ode Eesti kooriühingu aastapreemiate gala kunstiline juht.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Lasnamäe muusikakooli puhkpilliorkester, mis pälvis eelmisel aastal Eesti puhkpilliorkestrite turniiril esimese koha ning kulddiplomi A-grupis.

Aasta orkestridirigendiks tunnistati Mart Aus, kes juhatab peale Lasnamäe muusikakooli puhkpilliorkestri ka Lasnamäe muusikakooli noorte puhkpilliorkestrit, Paide muusikakooli sümfoniettorkestrit, Tapa muusikakooli orkestrit ja Keila muusikakooli orkestrit.

Aasta teo aunimetuse pälvisid Mart Saare 140. sünniaastapäeva kontserdid Tallinnas ja Hüpassaares, suurmeistri kodukandis. Tallinna kontsert oli viimaste aastate ühe suurima esinejate arvuga sisekontsert – kokku esines laval 470 lauljat 14 dirigendi juhatusel. Hüpassaares esitati Mart Saare loomingut Tartu, Tallinna ja Viljandimaa kooride koostöös.

Aasta toetaja aunimetuse vääriliseks tunnistati Tallinna linn, kes toetas möödunud aastal suures mahus I Tallinna noortekooride festivali korraldamist, kooriühingu tegevust ning kooride kontserdiprojekte.

Aasta korraldaja aunimetuse pälvis Kertu Süld, kes on üle-eestilise neidudekoori Leelo mänedžer, Eesti kammerkooride liidu tegevsekretär ja Euroopa kooriühingu (ECA) noortekomitee liige. Eelmisel aastal olid tema korraldada neidudekoor Leelo juubelipidustused-kontserdid, koori uue albumi ilmumine, kammerkooride festival ja Eesti kammerkooride liidu jõuluootuskontserdid.

Koostööpreemia pälvis Riina Roose, kelle paljude tegemiste hulgast võiks aastal esile tuua Mart Saarega seotu: kontsertide «Mart Saar 140» Hüpassaares ja Tallinnas ettevalmistamine ning vahetekstide loomine, Eesti heliloojaid tutvustavad loengud mitmel pool ning kultuurilooliste rattaretkede korraldamine.

Aasta kooriplaat on segakoori Huik! esituses kõlavad Lembit Veevo segakoorilaulud, mida dirigeeris salvestustel koori eelmine peadirigent Ingrid Roose.

Aasta koorihelilooja on Karin Tuul. Eelmisel aastal valmisid tal kooriteosed «Kui kaarduvad sillad» ja «Tühjuse äärel», mitmeid seadeid ja arranžeeringuid ning ilmus ka tema autoriplaat «Eesti tunne».

Aastapreemiate kontserdil esiniesid Tartu Karlova Kooli poiste mudilaskoor, dirigent Annelii Traks; Elleri tütarlastekoor, dirigent Külli Lokko; Noorte segakoor Vox Populi, dirigent Janne Fridolin; Segakoor HUIK!, dirigent Ode Pürg; Tallinna Kammerkoor, dirgient Heli Jürgenson; Üle-eestiline neidudekoor Leelo, dirigent Külli Kiivet; Lasnamäe Muusikakooli puhkpilliorkester, dirigent Mart Aus.

Kontserdi kunstiline juht oli Ode Pürg, lavastaja Kirill Havanski, stsenarist Maria Paiste, videokunstnik Maria Roosalu ja valguskunstnik Priidu Adlas. Õhtut juhtis Johannes Richard Sepping.

Lisainfo: www.kooriyhing.ee

Jaga ka teistega: