Skip to content

Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Tartu Poistekoor jätkavad koostööd 2019/2020 hooajal

Tartu Poistekoor ja Eesti Filharmoonia kammerkoor on sümbiooses koostöös tegutsenud alates 2018. aastast, mil kohtuti maestro Risto Joostiga, osaleti töövarjuna koori kontsertidel ning tervitati Karlova Koolipere koolikontserdiga meie kooli aulas.

Käesoleval aastal külastas Eesti Filharmoonia Kammerkoori koormeister Heli Jürgenson külastas Tartu Poistekoori (7.11.2019), et üheskoos jätkata eelmisel hooajal alanud koostööd. Külalisdirigendi juhendamisel saime vokaaltehnilisi teadmisi, interpretatsioonilisi näpunäiteid ning lõpuks õppisime esmakordselt dirigeerima.
Heli Jürgenson demonstreeris erinevaid dirigeerimisvõtteid lähtuvalt teose sisust, õppisime kasutama muusikalist terminoloogiat, analüüsisime muusikat kuulmise ja nooditeksti põhiselt. Mõtestasime muusikateose ülesehitust.

Heli Jürgenson tutvustas muusikavaldkonna arengusuundi ning rääkis edasiõppimisvõimalustest Eestis. Ühtlasi andis omast kogemusest näpunäiteid harjutamisprotsessi planeerimiseks ning üheskoos mõtiskleti ühiskonna arengu põhjuslikest seostest lähtuvalt kehtivatest väärtustest.

12.11. saime osa Eesti Filharmoonia kammerkoori kontserdist “Hingus. Schnittke, Pärt, Krigul” Tartu Pauluse kirikus. Kava aluseks olevad märksõnad Tuul, Hing ja Vaim kooruvad heliteoste tekstidest, mis kõik jutustavad hingest ja vaimsusest omal moel – tõstavad meid kõrgustesse, panevad mõtlema inimeksistensti sügavuste üle või viivad kaasa tuulega…Nagu on öelnud Uku Masing: “Kui vanasti räägiti tuulest, siis kõneldi vaimust. Sest ei olnud vahet hinge vahel ega tuule vahel, ei vaimu ega maru vahel, kes jookesb oma otsatut rada…”

Koostöö Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tartu Poistekooriga jätkub käesoleval aastal kontsertprojektiga 20.detsembril Tartu Pauluse kirikus, kus tuleb ettekandele
J.S.Bachi “Jõuluoratoorium “BWV 248. Tartu Poistekoori tenori ja bassi lauljad kohtuvad koori peadirigendi Kaspars Putninšiga, et arutada muusikuks olemise ning rahvusvahelise muusikukarjääri perspektiividest.

Täname südamest Eesti Filharmoonia Kammerkoori, direktor Esper Linnamäed, dirigent Kaspars Putninšit ning koormeister Heli Jürgensoni meeldiva koostöö eest.
Kohtumised rikastavad poistekoori lauljate kunstialaseid teadmisi ning kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

Tartu Poistekoor

Jaga ka teistega: