Skip to content

Tartu Boys Choir and Kurekell Girls Choir met at a singing camp

14. ja 15. oktoobri õhtupoolikutel kohtusid neidudekoor Kurekell ja Tartu Poistekoori tenori-bassi rühm juba traditsiooniks kujunenud ühises sügislaululaagris. Seekord valmistuti Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt korraldatava haridusfestivali raames toimuvaks Tartu Karlova Kooli Kooride kontserdiks 27. oktoobril Pauluse kirikus, kus esitame mõned laulud ka segakoorina.

Kui eelmisel aastal käis meil külas Pärt Uusberg, siis tänavu võõrustasime Hugo Treffneri Gümnaasiumi huvijuhti, tantsu- ning eetikaõpetajat Uve Saart.
Kohtumine algas praktilise poolega, kus pea 50 lauljat Tartu Karlova Kooli aulas külla saabunud multitalendi poolt demonstreeritud üldfüüsilisi harjutusi imiteerisid. Uve Saar tutvustas esmalt õige kehahoiakut ning seeläbi tervise tugevdamist, tutvustas järk-järgult tantsualaste elementide algteadmisi ning täiendas neid järjepidevalt kogu treeningu jooksul. Õpetas tunnetama rütmi ning seda läbi füüsilise liikumise järgida, orienteeruma ruumis ning tutvustas koordinatsiooniharjutusi. Lihtsasti järele tehtavad harjutused on absoluutselt vajalikud kõikidele inimestele olenemata vanusest, et saavutada loomulik ja funktsionaalne liikumine nii koolikoridoris, kui laval.

Kogu protsessi käigus põimis Uve oskuslikult oma tegevustesse visuaalseid kujundeid ning näiteid igapäevaelust. Märkamatult saime osa väärtuskasvatusest, mis inspireeris saama teadlikuks oma väärtushoiakutest- ja hinnangutest, pannes mõtte tööle reflekteerima ja võrdlema: kuidas enda ja teiste väärtusi ära tunda ja märgata. Kas need on head väärtused? Millised võivad olla nende väärtuste järgi tegutsemise tagajärjed? Võimaldama voorusi praktiseerida (harjutades kujuneb iseloom), olema väärtuse avaldumise peegliks (tagasiside toetab moraalset arengut).

Uve Saare loodud positiivne-intellektuaalne õhkkond idandas mitmeid uusi ideid, arendas olemasolevaid kvaliteete uuele arengule ning suutis meid mõjutada mitmekihiliselt, luues veelgi suurema õpihimu.

Laulurohke nädal lõppes ühise tordisöömisega.

Share with others: