Uno Uiga (1925 - 2017) õppis 1946 – 47 Tartus muusikakursustel (dirigeerimine Richard Ritsing, soololaul Uudu Topman). Lõpetas 1951 Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal (õpetaja Voldemar Kliimand), õppis samas laulmist Olli Tiido juures. Lõpetas 1957. aastal Moskva Gnessinite-nimelise Muusikapedagoogilise Instituudi koorijuhtimise ja muusikapedagoogika erialal, täiendas end samas 1956 – 1958. Töötanud 1949 – 54 Tartu 3. seitsmeklassilises  koolis, 1954 – 60 Tartu 1. Keskkoolis, 1953–55 Tartu Õpetajate Seminaris, 1955–80 Tartu Pedagoogilises Koolis (muusikaosk-a juh.) ja 1980–1996 Tartu 7. keskkoolis (Karlova gümnaasium) direktori asetäitjana muusika alal, kus reorganiseeris senise muusika süvaõppe koorikooli süvaõppeks. On olnud Tartus mitme koori asutaja ja dirigent: segakoor Heli, Pedagoogilise Kooli naiskoor, aparaaditehase meeskoor, rahvalaulukoor Tarbatu, lastekoor Kurekell.

On olnud üldlaulupidude korraldaja ja üldjuht ning algatanud poistekooride laulupeo tava. Muusikapedagoogina on ta toonud palju noori muusika juurde. Uno Uiga on tegutsenud ka muusika- ja teatrikriitikuna.

Eesti NSV teeneline kunstitegelane 1984, Aasta õpetaja 1995, Valgetähe medal 1997, Tartu Suurtähe teenetemärk, Tartu aukodanik 2002, Eesti Meestelaulu Seltsi auliige 2014.

Juhatas Tartu Poistekoori 1961–1996.

 

Alfred Bender (1920 - 2011) sai oma esimesed teadmised muusikast ja noodikirjast isalt,  kes oli oma koduküla orkestri asutaja ja juht. Õppides  Hugo Treffneri gümnaasiumis, mängis ta Adalbert Wirk­hausi juhendatud sümfoonia- ja puhkpilliorkestris, samal ajal ka Tartu noorte džässorkestris Blue Boys Band, hiljem  Pärnus Raimond Valgre orkestris.
1941. aastal astus Tartu kõrgema muusikakooli oreliklassi ja rakendas ennast õpingute ajal Pauluse kirikus organistina. 1943 suunati Saksa sõjaväkke mobiliseerituna sõjaväeorkestrisse. 1945. aastal pöördus ta läbi rinde  poolelijäänud muusikaõpinguid jätkama, kuid 1947. aastal arreteeriti ning saadeti Norilski surmalaagrisse. Pärast Stalini surma ja laagrist vabanemist jätkas Alfred Bender  oma muusikaõpingud muusikakooli viimasel kursusel.
Alfred Bender töötas pikka  aega Tartu 8. Keskkooli muusikaõpetajana selle kooli kooride ja orkestrijuhina ning andis Tartu Pedagoogilise Kooli (hiljem õpetajate seminar) õppejõuna tulevastele õpetajatele muusikalisi õppeaineid.1964. aastal asutas naiskoori Cantare.

Juhatas Tartu Poistekoori 1963–1980.

 

Lennart Jõela sündis 1.aprillil 1938. aastal Vihtla veskis Kärgula külas Võrumaal. Lõpetas 1958 Tartu Muusikakooli (Voldemar Kochi akordioniklass ja Jaan Hargeli orkestri dirigeerimisklass) ja 1965  Tallinna Riikliku Konservatooriumi (Artur Vahteri koori ja Helmut Orusaare puhkpilliorkestri dirigeerimisklass). Töötas 1958 – 60 Haapsalus Laste Muusikakoolis akordioniõpetaja ja kultuurimaja kunstilise juhina, ühtlasi juhatas puhkpilli- ja estraadiorkestrit. Töötas 1965 – 67 muusikaõpetajana Tartu 2. keskkoolis, 1967 - 80 dirigeerimisõpetajana Tartu Pedagoogilises Koolis ja 1980 – 2006 Tartu Karlova Gümnaasiumis muusikaõpetaja - koorijuhina. 1982. a. asutas lastekoori Kurekell ja oli selle peadirigendiks aastani 2006. On juhatanud naiskoori Cantare,  Juhan Simmi nim. meeskoori, meeskoori Gaudeamus, Üle-Eestilist Neidudekoori Leelo.

On olnud üld- ja noorte laulupidudel laste- ja neidudekooride dirigent ja liigijuht.

Juhatas Tartu Poistekoori 1965–1969 ja 1980–2006.

 

 

Undel Kokk sündis 26. veebruaril 1947. aastal Läänemaal Hanila Vallas Karuse külas. Lõpetas 1965. aastal Haapsalu 1. Keskkooli ja 1970. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikaõpetajana (Artur Vahteri dirigeerimisklass). Alustas tööd Tallinna 47. Keskkooli muusikaõpetajana (1971–1973) ja peale Tartusse kolimist jätkas Tartu Sanatoorse Keskkooli õppealajuhataja ja muusikaõpetajana. 1977 - 2015 Tartu Karlova Kooli (Gümnaasiumi, 7. Keskkooli) direktor ja muusikaõpetaja - koorijuht.

On olnud üld- ja noorte laulupidudel Tallinnas ja maakondlikel laulupidudel poistekooride liigidirigent. On juhatanud poistekoore üleriigilistel ja rahvusvahelisel poiste- ja meeskooride laulupidudel. 2018. a. EMLS 30. aastapäevale pühendatud laulupäeval "Laulis isa, laulis poega" Saaremaal juhatas ühendkoore.

Eesti Kultuurifondi Heino Kaljuste stipendium silmapaistva töö eest Tartu Poistekooriga 2004, teenetemärk Tartu Täht 2011, Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika edendamise stipendium 2014, Eesti Meestelaulu Seltsi auliige 2017, Eesti Kooriühingu auliige 2018, Aasta Õpetaja elutööpreemia 2018.

Juhatas Tartu Poistekoori 1974-2018.

 

 

Annelii Traks sündis 29. aprillil 1961. aastal Saksamaal Weimaris. 1963 – 1968 elas Venemaal Kaliningradi oblastis Gussevis. Lõpetas 1976. aastal Tartu 5. Keskkooli muusikakallakuga klassi, 1977. a. Tartu Laste Muusikakooli klaveri erialal, 1979. a. Tartu 5. Keskkooli keemia eriklassi, 1982. a. Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli (Valve Lepiku dirigeerimisklass), 1987. a. Tallinna Riikliku Konservatooriumi (prof. Kuno Arengu dirigeerimiskass). Töötas 1986 – 1992 Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumis muusikaõpetaja - koorijuhina (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu, segakoor, ansamblid, solistid). 1992. aastast töötab Tartu Karlova Gümnaasiumi muusikaõpetaja - koorijuhina (solfedžo, poiste mudilaskoor, hääleseade). 1996. aastast TKG muusika õppealajuhataja, 2013. aastast Tartu Karlova Gümnaasiumi Koorikooli, 2014. aastast Tartu Karlova Kooli Koorikooli juhataja.

1997. aastast kõikidel üld- ja noorte laulupidudel mudilaskooride dirigent, laulupidudel "Ilmapuu lävel", "ÜhesHingamine" ja "Mina jään" mudilaskooride üldjuht. 2015. aastal rahvusvahelisel poistekooride ja meeskooride laulupäeval Tartus poistekooride dirigent.

Eesti Kultuurfondi Heino Kaljuste kooli- ja koorimuusika edendaja stipendium 2011, Tartu Kultuurkapitali Loominguline stipendium 2011, Aasta tegu hariduses finalist 2014.

Juhatab Tartu Poistekoori 1992. aastast.

 

 

Sander Tamm sündis 9. jaanuaril 1992. aastal Pärnus. Lõpetas 2009. a. Tartu Karlova Gümnaasiumi 9. klassi. Samal aastal lõpetas Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noorteosakonna flöödi erialal ning jätkas koorijuhtimise erialal (Lilyan Kaivu dirigeerimisklass). Lõpetas 2011. aastal Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli (Peeter Perensi dirigeerimisklass), sai 2015. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast bakalauruse kraadi (prof. Tõnu Kaljuste dirigeerimisklass). Töötas 2012 - 2015 Virumaa Poistekoori ja Tallinna Ülikooli Kammerkoori peadirigendina, 2012 - 2013 kammerkoori Crede dirigendina. 2016 - 2018 töötas Hiinas Hangzhou Boyś Choir kunstilise juhi ja peadirigendina ning erakooli muusikaosakonna juhatajana. 2018. aastast töötab ka E STuudio tantsu- ja koorikooli dirigendi ja hääleseadjana.

Koormeistrina on töötanud Eesti Filharmoonia Kammerkooriga, Nargen Festivali kooriga, EMTA kooriga, Eric Whitacre´i autorikontserdi projektikooriga, Eesti Segakooride Liidu suvelaagri projektikooriga, E STuudio kammerkooriga, E STuudio noortekooriga, Tallinna Tehnikaülikooli meesansambliga, kammerkoor Voces Musicales´ga. Oli 2013/2014 hooajal Eesti Rahvusmeeskoori külalisdirigent.

Virumaa laulupeol "Avage Viru väravad" poiste- ja naiskooride liigijuht, XVIII üliõpilaslaulupeo Gaudeamus dirigent Daugavpilsis. 

Archimedese õpetajatekoolituse stipendium 2013, Gustav Ernesaksa preemia 2013, Kultuurkapitali "Noore Muusiku" preemia 2013, Kuno Arengu stipendium 2013, Eesti Kooriühingu aastapreemiad 2013 "Aasta tegu" ja "Aasta korraldaja".

Laulis Tartu Karlova Gümnaasiumi poiste mudilaskooris 2000 - 2002, Tartu Poistekooris 2002 - 2009. Juhatab Tartu Poistekoori 2018. aastast.

 

 

Tartu Poistekooriga on töötanud

dirigent Üllar Palumets 1985–1992

dirigent Marge Palm 1996–2000

koormeister Ülle Sakarias 2000–2002

koormeister Heidi Ots 2002–2007

kontsertmeister Tiiu Usk 1970–2007

kontsertmeister Urmas Taniloo

Kontsertmeistrina töötavad

Katrin Nuume 2007 –

 

Solistide ja ansamblite juhendaja Tiia Puhvel, kontsertmeister Marika Lang.

 

Toetajad: